Fényerő szabályozó kapcsoló

Tartalom:

 • Nyomógombbal vezérelhető ledvilágítás ki és bekapcsolása többszöri lenyomás hatására
 • Fényerő fokozatosan növekszik illetve csökken be és kikapcsoláskor
 • Fényerő beállítás a nyomógomb folyamatos nyomva tartásával (megjegyzi)
 • Teljes forráskód a fenti funkciókkal, példaprogram

————————————————————————————–

Ezt a függvényt azért írtam, mert olyan fali kapcsolóra volt szükségem, amivel fel lehet kapcsolni a világítást, és ugyanazzal a kapcsolóval a fényerőt is lehet szabályozni. Valójában a lakásunk világítás vezérlő programját írtam meg először, ami teljesen jól működik, de már én sem látom át a működését annyira bonyolult lett. Annak forrását is megtalálod, azzal 6 szobát lehet egyszerre vezérelni, és setup funkciókkal is meg lett spékelve. Beállíthatod a fel és le fényerő szabályozási időket stb. és ezt ugyanarról a nyomógombról. Túl sokat tud, ezért azt a programot leegyszerűsítettem és jó alaposan felkommenteztem, hogy más programokban is tudjam használni. Esetleg valaki másnak is hasznos lehet jelen állapotában.

Ennek a programnak (függvénynek) a funkciói:

 • rövid gombnyomással fel illetve lekapcsolja a világítást.
 • Felkapcsoláskor a fényerő fokozatosan növekszik 0-tól a legutoljára beállított szintre
 • Lekapcsoláskor fokozatosan csökken a fényerő minimum értékre, majd minimumon világít beállítható időre és csak ennek leteltekor kapcsol ki teljesen a fény. A nyomógomb megnyomásakor egy rövidet villan a világítás, hogy látható legyen, megindult a fényerő csökkentés.
 • Ha nincs bekapcsolva a világítás, akkor kapcsoló folyamatos nyomva tartásával bekapcsolódik a világítás minimum fényerőn, és folyamatosan növekszik a fényerő. Az elengedés pillanatában érvényes fényerőn világít tovább, és ez lesz a beállított fényerő.
 • Ha a világítás be van kapcsolva, a kapcsoló folyamatos nyomva tartásával a fényerő növekedni (vagy csökkenni) kezd, ha maximumra ér, akkor villan egyet, hogy lássuk elértük a maximumot. Bármikor elengedjük a kapcsolót, a fényerőt megjegyzi, és az lesz a beállított fényerő, aminél megáll a fényerő növekedés a következő felkapcsoláskor.
 • A következő folyamatos nyomva tartáskor a fényerő ellentétes irányba változik, mint az előző folyamatos nyomva tartáskor. Növelés után egy rövid kapcsoló elengedés és újbóli nyomva tartás csökkenteni fog.

A minta program tartalmazza a lampa_on_off_fenyero() függvényt, ami a fentebb leírt funkciókat megcsinálja. Ha ezt használni akarod, akkor elég sok globális változót kell deklarálni a program elején, ezek részei a függvénynek. Nagy előnye a függvénynek, hogy nem tartalmaz időzítést, így nem lassítja jelentősen a loop működését. Tetszőleges egyéb programrészek helyezhetők el a loop-ban. Természetesen azok sem tartalmazhatnak időzítést, különben ez sem fog tudni működni. Annyira gyors a működés, hogy akár egyszerre több nyomógombot is ki tud szolgálni, de ekkor a függvényből többet kell csinálni különböző neveken, különböző névvel megduplikálni a változókat is, vagy lehet egy függvényt, és tömböket használni az egyes világítások változóihoz. Utóbbi esetben a függvény belsejét még egy for ciklusba kell helyezni, hogy minden egyes világításon végigmenjen minden meghíváskor. Ezzel a technikával dolgozik az említett világítás vezérlésem.

/****************************************************************************
 * azok a változók, paraméterek melyek közvetlenül befolyásolják a működést *
 ****************************************************************************/
 int tartasi_ido=3000;    //ennyi milisec-ig tartja minimumon a fényerőt a lekapcsolás után
 int klikk_ido=400;      //ennyi idő után tartjuk benyomottnak a nyomógombot, és elkezdjük a fényerő szabályozást
 byte min_fenyero=10;     //lekapcsoláskor a minimális fényerő értéke. Ezen a fényerőn tartjuk a lámpát teljes kikapcsolásig
 int fenyero=255;       //lámpa fényereje 5..255-ig. Felkapcsoláskor az ebben tárolt fényerőre kapcsolja be a lámpát. 
                //Nyomvatartáskor ennek az értékét változtatja a program. Azért int, hogy kihasználhassuk a 
                //max fényerőt (255), mert ha 255-höz adunk hozzá 1-et növeléskor, abból 0 lenne ha byte.
 byte valtozasi_sebesseg=8;  //ennyi milisekondumonként változtatjuk a fényerőt nyomva tartott nyomógombnál, minél kissebb, 
                //annál gyorsabb a változás. A teljes fényerő intervallum végig növelése 10msec esetén: 8msec*255=2 másodperc
 byte fel_le_valt_sebesseg=5; //ennyi milisekondumonként változtatjuk a fényerőt fel és lekapcsoláskor, minél kisebb, 
                //annál gyorsabb a változás. A teljes fényerő intervallum végig növelése 10msec esetén: 5msec*255=1,27 másodperc
/****************************************************************************               
 * Kapcsoló és lámpa állapotok és egyéb futás közbeni változók       *         
 ****************************************************************************/
 byte lamp_on=0;     //lámpa bekapcsolt állapota esetén 1, kikapcsolva 0
 byte sw_on=0;      //kapcsoló nyomva tartás alatt értéke 1
 byte nyomvatart=0;   //jelzi, hogy nyomva tarjuk a nyomógombot, amig nyomjuk értéke 1
 byte valtozas_fel_le=1; //a fényerő változás iránya nyomva tartáskor 1-fel 0-le
/****************************************************************************               
 * segéd változók, melyek a működéshez kellenek               *         
 ****************************************************************************/
 byte sw_prell=0;      //kapcsoló prell figyeléshez
 long sw_time=0;       //kapcsoló lenyomás prell figyeléshez eltelt idő az első kontaktus óta
 byte sw_prev_stat=0;    //kapcsoló előző ciklusbani állapotát tárolja. Kapcsoló lenyomás és elengedés érzékeléséhez kell
 int fenyero_tmp=0;     //a fényerő fel és le úsztatáskor az éppen aktuális fényerő értéke
 long fenyero_nov_time2=0;  //fényerő növelés során segédváltozó időméréshez
 byte lamp_on_prev_stat=0;  //lámpa előző állapota bekapcsolt állapota esetén 1, kikapcsolva 0
 long fenyero_nov_time=0;  //a fényerő növelésnél az időzítés segédváltozója
 byte nyomvatart_prev_stat=0;//nyomva tartás végének észrevételéhez segédváltozó 
 long sw_tart_time=0;    //kapcsoló lenyomás és elengedés közötti időmérés segéd változója. Első lenyomáskor 
               //indul az időmérés, és ha egy ideig nem engedjük el, akkor lenyomottnak tekintjük 
               //a nyomógombot, ami fényerőszabályozást eredményez
 byte villan=0;       //ha elérte a fényerő maximumot a fényerő növelés, akkor villan a lámpa, 
                        //ezt engedélyezi, alapértelmezetten 1 mert alapértelmezett változási irány a növelés
 byte lekapcs_eng=1; //nyomva tartott nyomógomb esetén elengedéskor nem engedjük kikapcsolni a lámpát, hiszen fényerőszabályozás volt
           //ilyenkor értéke 0. Ha csak megnyomtuk a nyomógombot és lehet lekapcsolni a lámpát, akkor értéke 1.                

void setup() {
 pinMode(3,INPUT);   //nyomógomb bemenet
 digitalWrite(3,HIGH); //felhúzó ellenállás bekapcsolása a bemeneten
 pinMode(11,OUTPUT);  //erre kötjük a led-et
} 


void loop()
{
 /*
  * Ez a függvény egy nyomógombot és egy PWM kimenetet kezel
  * Bemenő paraméter sorrendje: bemenet, PWM kimenet
  */
 lampa_on_off_fenyero(3,11);
}


void lampa_on_off_fenyero(byte bemenet, byte kimenet)
/*********************************************************************************************************************
 * Ez a függvény egy nyomógomb megnyomásait figyeli és egy PWM képes kimeneten fel és lekapcsol egy led-et (lámpát). *
 * Felkapcsoláskor a fényerő lassan kúszik fel egy beállított fényerőre. Lekapcsoláskor a fényerő lassan csökken   *
 * egy beállított minimumra, és egy beállítható ideig minimumom tartja a fényerőt, hogy ne aludjon ki egy darabig  *
 * a fény, ne kelljen sötétben botorkálni. Mivel a lekapcsolás lassan indul meg, és szeretnénk biztosak lenni abban, *
 * hogy megtörtént, egy villanással jelzi a fényerő csökkenés megkezdését.                      *
 * A nyomógomb hosszan nyomvatartva változtatja a fényerőt. Elengedve és újra hosszan nyomva tártva a fényerő    *
 * ellentétes irányba változik. Ha változtatás közben a fényerő maximumra ért, akkor a lámpa villan egy rövidet,   *
 * jelezve, hogy nem érdemes tovább nyomva tartani.                                 *
 * Bekapcsolás után (reset) nem lehet fényerőt szabályozni, egyszer ki és be kell kapcsolni, nem tudom a hiba okát  *
 *********************************************************************************************************************/
{
  
 /*******************************************************************************************************************************
 * Ez a programrész a nyomógomb prellmentesítését végzi, valamint figyeli azt, hogy mennyi ideje tartjuk nyomva a nyomógombot *
 * Ha a nyomva tartási idő hosszabb mint az előre beállított konstans klikk_ido változóban megadott érték, akkor úgy tekinti  *
 * hogy nyomva tartjuk a nyomógombot, vagyis fényerőt akarunk szabályozni. Ha a megnyomás kezdetén még nem világított a led,  *
 * akkor növelni kell a fényerőt (és bekapcsolni a lámpát), de ha már világított, akkor a fel le változást is ki kell jelölni *
 * a program későbbi részeiben.                                                *
 *******************************************************************************************************************************/
 if (sw_on==0 and digitalRead(bemenet)==LOW and sw_prell==0)          //első lenyomás érzékelése sw_prell=1 jelzi, hogy már volt egy kontaktus,
  {sw_prell=1;sw_time=millis();}                       //és 50msec múlva már biztosan megállt a prell a kontaktuson. sw_time 
                                        //tárolja az első kontaktus időpontját az 50msec méréséhez
 if (sw_on==0 and digitalRead(bemenet)==LOW and sw_prell==1 and millis()>sw_time+50) // már 50msecv óta nyomva van, most már biztos, hogy lenyomták és nem prellezik
  {sw_on=1;sw_prell=0;}                            //sw_prell=0, mert már biztosan nem prelles
                                        //sw_on=1, mert a kapcsoló meg lett nyomva (épp nyomva van)
 if (sw_on==1 and digitalRead(bemenet)==HIGH and sw_prell==0)         //első elengedés érzékelése, itt is figyelni kell, 
  {sw_prell=1;sw_time=millis();}                       //hogy prellezik-e a nyomógomb, sw_time tárolja az elengedés pillanatát, amikortól
                                        //kezdődik a prellezés, tehát sw_prell=1
 if (sw_on==1 and digitalRead(bemenet)==HIGH and sw_prell==1 and millis()>sw_time+50)//már 50msecv óta elengedte a nyomógombot, most már biztos, hogy nincs prell 
  {sw_on=0;sw_prell=0;}                            //sw_on=0 jelzi, hogy nincs nyomva nyomógomb, sw_prell=0 jelzi, hogy már nincs prell
   
 if (sw_on==1 and sw_prev_stat==0)                       //a kapcsoló előző állapota 0, és most megnyomták, tehát felfutó él érkezett
  {sw_tart_time=millis();}                          //sw_tart_time tárolja a benyomás időpontját, és innen figyeljük, hogy 500msec-en
                                        //elengedi-e a nyomógombot. 

 if (sw_on==0 and sw_prev_stat==1 and nyomvatart==0)              //nem nyomva tartott állapotban engedtük el a nyomógombot (lefutó él)
  {                                      //lehet a lámpát fel vagy lekapcsolni
  if (lamp_on==0) {lamp_on=1;}                        //lámpa nem volt bekapcsolva, lámpa bekapcsolása,
  else {lamp_on=0;}                              //lámpa fel volt kapcsolva, lámpa lekapcsol
  lekapcs_eng=1;                               //jelezzük a későbbi programrészeknek, hogy lekapcsolható a lámpa
  }          
  
 if (sw_on==0 and sw_prev_stat==1 and nyomvatart==1)              //nyomva tartott állapotban engedtük el a nxomógombot (lefutó él)
  {nyomvatart=0;lekapcs_eng=0;}                        //lámpa felkapcsolva marad beállított fényerőn, mert lekapcs_eng=0
                                        //a következő ciklusban tudnunk kell a nyomógomb előző állapotát,
                                        //hogy detektálni tudjuk a nyomógomb bekapcsolását, és ez csak egyszer 
                                        //következzen be. Ehhez használjuk a sw_prev_stat változót.   

 if (sw_on==1 and sw_prev_stat==1 and millis()>sw_tart_time+klikk_ido)     //benyomva a nyomógomb és telik az idő. Ha klikk_ido eltelt, akkor nyomvatartottnak 
  {                                      //vesszük, ami fényerőszabályozást eredményez
  nyomvatart=1;                                //a nyomvatart változó jelzi, hogy nyomva van a nyomógomb
  if (lamp_on==0)                               //ha még nincs bekapcsolva a lámpa, akkor bekapcsoljuk (nyomvatartással is bekapcsolható
   {lamp_on=1;fenyero=min_fenyero;valtozas_fel_le=1;villan=1;        //ha nyomva tartassal kapcsoltuk fel, akkor minimum fényerőről indul a szabályozás
   fenyero_nov_time2=millis();lekapcs_eng=0;}                //valtozas_fel_le=1 jelzi, hogy növelni kell a fényerőt, engedélyezük a villanást is max fényerőnél
  }                                      //fenyero_nov_time2 megjegyzi a növelés elkezdésének időpontját

 sw_prev_stat=sw_on;    //megjegyezzük a nyomógomb előző állapotát, hogy a következő ciklusban észre vegyük a változást
 /******************************************************************************************************
 * Ezek a programrészek a nyomvatortott nyomógomb esetén növelik vagy csökkentik a fényerőt, valamint *
 * nyomvatartás után elengedett nyomógomb esetén váltják a csökkentés vagy növelés irányát      *
 ******************************************************************************************************/
 if (fenyero<min_fenyero+1)               //fényerő minimumra értünk. 
  {fenyero=min_fenyero+2;}               //Azért állunk meg előtte egy értékkel, mert így kikapcsoláskor lesz segédfény
     
 if (fenyero>255)                    //fényerő maximumhoz értünk
  {fenyero=255;}                    //255 fölé nem nőhet a fényerő

 if (valtozas_fel_le==1 and nyomvatart==1 and millis()>fenyero_nov_time+valtozasi_sebesseg)//nyomvatartjuk a gombot és növeljuk a fényerőt maximumig
  {
  if (fenyero<255){fenyero=fenyero+1;}                    //ha még kisebb a fényerő mint 255, akkor növelünk
  fenyero_nov_time=millis();                         //a fenyerő növelés következő lépéséhez megjegyezzük a pillanatnyi időpontot
  }
     
 if (fenyero_tmp==255 and nyomvatart==1 and villan==1)             //nyomva tartjuk a kapcsolót és elértük a maximumot megvillantjuk 
  {analogWrite(kimenet,128);fenyero_nov_time2=millis();villan=0;}       //a lámpát rövid fényerő csökkentéssel, de a további villanásokat tiltjuk
     
 if (fenyero_tmp==255 and nyomvatart==1 and millis()>fenyero_nov_time2+200)  //200msec múlva visszakapcsoljuk a fényt maximumra (nyomvatartja a 
  {analogWrite(kimenet,255);}                                  //kapcsolót és elértük a maximumot, villanás vége, újra max fényerő)
     
 if (valtozas_fel_le==0 and nyomvatart==1 and millis()>fenyero_nov_time+valtozasi_sebesseg) // nyomva tartjuk a gombot és csökkentjük a fényerőt
  {fenyero=fenyero-1;fenyero_nov_time=millis();}
    
 if (nyomvatart==0 and nyomvatart_prev_stat==1)                //nyomva tartás után elengedtük a nyomógombot
  {
  if (valtozas_fel_le==1) {valtozas_fel_le=0;}                //ha eddig "fel" irány volt, akkor most "le" jön
  else {valtozas_fel_le=1;villan=1;}                     //ha eddig "le" irány volt, akkor most "fel" jön. Engedélyezzük a villanást is
  }                                      //arra az esetre, ha a következő növeléskor elérte a maximumot a fényerő
   
 nyomvatart_prev_stat=nyomvatart;   //Ha a nyomógombot nyomva tartottuk, akkor a következő ciklusban 
                    //tudnunk kell az előző ciklus állapotát, hogy felfedezzük a változást, mert következő
                    //nyomvatartáskor meg kell változtatni a fényerő növelés vagy csökkentés irányát
    
 /****************************************************************************************************************************** 
  * Ez a programrész figyeli a lamp_on változó értékét. Ha 1, vagyis bekapcsoltuk a lámpát, akkor a fényerőt mindig beállítja *
  * a fenyero nevű változó értékéhez, de ezt lassan csinálj azzal, hogy valójában egy fenyerp_tmp nevű változó határozza meg  *
  * a fényerőt, és ennek értékét fokozatosan növeli vagy csökkenti fenyero változó értékére.                  *
  ******************************************************************************************************************************/
 if (lamp_on==1 and millis()>fenyero_nov_time2+fel_le_valt_sebesseg)  //Ha felkapcsoltuk a lámpát akkor a fenyero változóig növeljuk a fényerőt, 
                                    //ehhez minden ciklusban megnézzük eltel-e már fel_le_valt_sebesseg változóban 
                                    //megadott konstans idő. Ha igen, akkor megnézzük, hogy fenyero_tmp és fenyero 
                                    //változók között van-e különbség. Ha igen, akkor változtatjuk fenyero_tmp értékét.
                                    //Így a fenyero_tmp változó csak követi fenyero változó érteket, a fel_le_valt_sebesseg
                                    //változóban beállított sebességgel. A nyomógombbal fenyero változó értékét változtatjuk,
                                    //illetve bekapcsoláskor ez 255, kikapcsoláskor 0. Ezért kúszik fel és le a fényerő.
  {                         
  if (fenyero_tmp>=255) {fenyero_tmp=255;}   //fenyero_tmp nem nőhet 255 fölé, mert az a max. fényerő, de ez a programban máshol előfordulhat, ezért kell figyelni
  if (fenyero_tmp<fenyero)           //még nem értük el a szükséges fényerőt a fenyero változóban meghatározott fényerőt
   {fenyero_tmp=fenyero_tmp+1;         //növeljük fenyero_tmp értékét         
    fenyero_nov_time2=millis();        //tároljuk fenyero_nov_time2-ben az aktuálisidőt, mert ehhez hasonlít következő ciklusban 
    analogWrite(kimenet,fenyero_tmp);}       //beállítjuk a fényerőt fenyero_tmp értékére
      
  if (fenyero_tmp>fenyero)           //ha a fényerő nagyobb mint a beállított fényerő, akkor elkezdjük csökkenteni
   {fenyero_tmp=fenyero_tmp-1;         //csökkentjük fenyero_tmp értékét, mert a fenyero változóban megszabott fenyerőnél nagyobb afényerő
    fenyero_nov_time2=millis();        //tároljuk fenyero_nov_time2-ben az aktuálisidőt, mert ehhez hasonlít következő ciklusban 
    analogWrite(kimenet,fenyero_tmp);}       //beállítjuk a fényerőt fenyero_tmp értékére
  }
   
 /****************************************************************************************************************************** 
  * Ez a programrész figyeli a lamp_on változó értékét. Ha 0, vagyis lekapcsoltuk a lámpát, akkor a fényerőt 0-ra állítja   *
  * de ezt lassan csinálj azzal, hogy valójában egy fenyero_tmp nevű változó értékét csökkenti időnként. Ha egy beállított   *
  * minimumra ért a fenyero_tmp értéke, akkor egy időre megáll a csökkentéssel (tartasi_ido változó), és csak aztán kapcsolja  *
  * le teljesen a fényerőt. Amikor érzékeljük, hogy lekapcsoltuk a lámpát, egy rövid időre lecsökkentjük a fényerőt 0-ra,    *                                                   
1.	* És ezzel jelezzük, hogy megindult a lekapcsolási folyamat                                  *
  ******************************************************************************************************************************/
 if (lamp_on==0 and millis()>fenyero_nov_time2+fel_le_valt_sebesseg and lekapcs_eng==1)    //lekapcsoltuk a lámpát, csökkenteni kell a fénmyerőt 0-ig 
  {                                             //ebbe minden fel_le_valt_sebesseg értékével meghatározott időnként bele megy
  if (fenyero_tmp==min_fenyero and millis()>fenyero_nov_time2+tartasi_ido)          //Ha már minimum fényerőn van, akkor még tartasi_ido értékig tartja a min fényerőt
   {analogWrite(kimenet,0);fenyero_tmp=0;}           
      
  if (fenyero_tmp>min_fenyero)                                //még nem értük a el a minimum fényerőt 
   {fenyero_tmp=fenyero_tmp-1;fenyero_nov_time2=millis();analogWrite(kimenet,fenyero_tmp);}   //csökkentjük a fényerőt, megjegyezzük a pillanatnyi időt a köv. csökkentéshez
  } 
 if (lamp_on==0 and lamp_on_prev_stat==1)                           //lámpa lekapcsoláskor csökkenteni fogjuk a fenyerőt egy rövid időre, 
  {analogWrite(kimenet,0);fenyero_nov_time2=millis()+70;}                     //hogy lássuk, elkezdődött a lekapcsolás

 lamp_on_prev_stat=lamp_on;                                  //led állapotának tárolása a változás megállapításához
}

Mennyire volt hasznos amit olvastál?

Kattints egy csillagra az értékeléshez!

Szövegesen is leírhatod véleményedet!